Ghi Nhớ?
Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Về Đầu Trang
4/24/2010, 2:09 pm
avatar
TRƯỜNG SA - HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM; ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM, TẨY CHAY HÀNG tàu
ThaiTan_Phan
Thành Viên V.I.P
Thành Viên V.I.P
avatar

Birthday : 27/08/1991
Coin : 43589
Thanks : 102
Status : TRƯỜNG SA - HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM; ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM, TẨY CHAY HÀNG tàu

Title and Text 0.00
Title and Chart 0.00
Title and Diagram or Organization Chart 1.00
Title and Subtitle 0.00
Câu... Số 256 trong hệ thập phân được biểu diễn sang hệ nhị phân
bằng:

TraLoi Diem
111111111 0.00
100000000 1.00
110000000 0.00
10000000 0.00
Câu... Cách hiển thị của các đối tượng trong cửa sổ My Computer ở
hình bên là:<br><img
src="images\tinhoc\windows\lpl011.jpg">
TraLoi Diem
Icon, List 0.00
Details 1.00
Tiles 0.00
Thumbnails 0.00
Câu... Chọn phát biểu sai:
TraLoi Diem
Kí tự ? đại diện cho một vài kí tự nhất định 0.50
Thanh Taskbar cho biết các chương trình đang chạy trên -0.50
Người sử dụng không thể tạo thêm folder trên desktop 0.50
Kí tự * đại diện cho các kí tự tùy ý -0.50
Câu... Tên một tập tin Excel có phần mở rộng là:
TraLoi Diem
Xls 1.00
Page 150 of 253

Câu... Chọn các cách trình chiếu từ Slide hiện hành trong PowerPoint
:


TraLoi Diem
Nhấn phím F5 trên bàn phím -0.50
Chọn File\Slide Show -0.50
Chọn biểu tượng <img 0.50
Trong cửa sổ Custom Animation, nhấn nút <img 0.50
Câu... Trong Excel, Hàm trả về một số ứng với ngày hiện tại là:
TraLoi Diem
TODAY() 1.00
NOW() 0.00
WEEKDAY(DATE, TYPE) 0.00
VALUE(TEXT) 0.00
Câu... Cho bảng tính trong Excel như hình dưới, Hỏi sau khi chép
công thức từ ô H3 xuống H4, ta được giá trị của ô H3 và H4
lần lượt la bao nhiêu?<br>
<img src="images/tinhoc/excel/lpl017.jpg">

TraLoi Diem
0.25 và 0.25 1.00
0.25 và 0 0.00
0 và 0 0.00
0 và 0.25 0.00
Câu... Trong Excel, Nếu ô A3 có công thức là
=ROUND(35123.386,2) thì giá trị trả về của ô A3
bằng:
TraLoi Diem
35123.386 0.00
35123.39 1.00
35123.38 0.00
35123 0.00
Page 151 of 253

Câu... Số folder có trên màn hình ở hình dưới đây là:<br>
<img src="images/tinhoc/windows/lpl021.jpg">

TraLoi Diem
9 0.00
10 1.00
5 0.00
15 0.00
Câu... Số 3B<sub>16</sub> (ở hệ thập lục phân) khi đổi sang hệ
nhị phân sẽ bằng
TraLoi Diem
1011’0011 0.00
1001’0011 0.00
1011 0.00
0011’1011 1.00
Câu... Bước đầu tiên trong trình tự thực hiện thao tác dời hoặc sao
chép là :
TraLoi Diem
Chọn lệnh dán 0.00
Chọn đối tượng cần dời hoặc sao chép 1.00
Đặt con trỏ đến vị trí mới 0.00
Chọn lệnh cắt hoặc sao chép 0.00
Câu... Trong PowerPoint, người sử dụng phải luôn luôn tuân theo một
số mẫu trình bày đã được thiết kế sẵn
.
TraLoi Diem
1.00
0.00
Câu... Ô F1 có giá trị trả về bằng<br>
<img src="images/tinhoc/excel/lpl025.jpg">
TraLoi Diem
5 0.00
4 1.00
Page 152 of 253

3 0.00
cả ba câu đều sai 0.00
Câu... Muốn trích ra từ “Trần” trong chuỗi “Trần Thanh Tùng” ta
dùng hàm nào trong số các hàm sau?

TraLoi Diem
RIGHT 0.00
PROPER 0.00
TRIM 0.00
LEFT 1.00
Câu... Chỉ có thể tìm được vị trí của một file khi ta biết chính xác tên
của file đó
TraLoi Diem
0.00
1.00
Câu... Trong Excel, hàm COUNTA (value1,value2,…) có tác
dụng
TraLoi Diem
Cả ba câu đều đúng. 0.00
Trả về số phần tử kiểu số. 0.00
Trả về số phần tử khác trống. 1.00
Trả về số phần tử thỏa mãn điều kiện cho trước. 0.00
Câu... Trong PowerPoint, vị trí của các slide là cố định, người dùng
không thể thay đổi được
TraLoi Diem
0.00
1.00
Câu... TCP/IP là
TraLoi Diem
địa chỉ riêng của mỗi máy tham gia net 0.00
giao thức chuẩn trên Internet cho phép truyền tải dữ liệu từ 1.00
dịch vụ cho phép ta truy cập đến hệ thống của máy khác 0.00
Cả ba câu trên đều sai 0.00
Page 153 of 253

Câu... <br><img
src="Images\Tinhoc\Multimedia\mul1.jpg"><br>Phím tắt để
bắt đầu thu (record) là <1> và phím tắt để dừng thu là <2>
TraLoi Diem
F9 0.50
F10 0.50
Câu... Hình 1 là hình ban đầu, hình 2 là hình đã được xử lý bằng MS
Photo Editor:<br><img
src="Images\Tinhoc\Multimedia\mul10a.jpg"> <img
src="Images\Tinhoc\Multimedia\mul10b.jpg"><br>Các thao
tác:
A. Chọn menu Image -> Rotate…
B. Chọn menu Imagae -> Crop…, click OK (trong hộp thoại
Rotate)
C. Chọn menu Tools ->Rotate…
D. Chọn menu Tools ->Set Transparent Color
E. Click chọn nút Select (trên Toolbar), chọn vùng để xén trên
ảnh
F. Chọn góc quay By degree …(trong hộp thoại Rotate), Click
OK
Chuỗi thứ tự thực hiện các thao tác :
TraLoi Diem
C, F, E, B 0.00
C, F, D, E, B 0.00
A, F, E, B 1.00
E, B, C, F 0.00
Câu... Xem hình vẽ sau:<br><img
src="Images\Tinhoc\Multimedia\mul2.jpg"><br>Chọn các
phương án trả lời đúng:
TraLoi Diem
Muốn thu lại hình ảnh các thao tác trên màn hình có kèm thu -0.50
Nhấp chuột vào vùng số 2 để chèn các file media 0.50
Muốn chỉ thu âm từ micro, chỉ cần nhấp chuột vào vùng 0.50
Vùng số 4 đang ở chế độ hiển thị Storyboard. -0.50
Page 154 of 253

Câu... Xem hình vẽ sau:<br><img
src="Images\Tinhoc\Multimedia\mul3.jpg"><br>Chọn các
phương án trả lời đúng:
TraLoi Diem
Muốn lưu lại đoạn video thành file .wmv thì trước hết nhấp 0.50
Nhấp chuột vào vùng số 2 để chèn phụ đề -0.50
Nhấp chuột vào vùng số 1 để tạo hiệu ứng chuyển tiếp 0.50
Vùng số 4 đang ở chế độ hiển thị Storyboard -0.50
Câu... Trong MS Photo Editor, để xoay hình 1 góc nào đó, ta chọn
menu:
TraLoi Diem
Edit -> Rotate… 0.00
Image -> Rotate… 1.00
Effects -> Rotate… 0.00
Tools ->Rotate… 0.00
Câu... Trong MS Photo Editor, để thực hiện Set Transparent Color, ta
chọn menu:
TraLoi Diem
Image -> Set Transparent Color… 0.00
Effects ->Set Transparent Color… 0.00
Edit ->Set Transparent Color … 0.00
Tools -> Set Transparent Color… 1.00
Câu... Trong MS Photo Editor, để thay đổi định dạng (thay đổi kiểu
file) của một file ảnh đang mở, ta chọn menu:
TraLoi Diem
File 1.00
Edit 0.00
Image 0.00
Tools 0.00
Câu... Trong MS Photo Editor, mở một file ảnh loại .jpg. Sau đó, nếu
chuyển file này sang các định dạng .bmp, .tif,.png. Hãy cho biết
loại file nào có dung lượng nhỏ nhất:
TraLoi Diem
Page 155 of 253

.tif 0.00
.bmp 0.00
.jpg 1.00
.png 0.00
Câu... Trong MS Photo Editor, mở một file ảnh loại .jpg. Sau đó, nếu
chuyển file này sang các định dạng .bmp, .tif,.png. Hãy cho biết
loại file nào có dung lượng lớn nhất:
TraLoi Diem
.bmp 0.00
.jpg 0.00
.png 0.00
.tif 1.00
Câu... Trong MS Photo Editor, mở một file ảnh loại .jpg. Sau đó, nếu
chuyển file này sang các định dạng .bmp, .tif,.png. Hãy sắp xếp
theo thứ tự cho các loại file theo thứ tự dung lượng lớn dần:
TraLoi Diem
.jpg, .png, .bmp, .tif 1.00
.png, .jpg, .bmp, .tif 0.00
.bmp, .jpg, .png, .tif 0.00
.tif, .png, .jpg, .bmp 0.00
Câu... Một ảnh Bitmap
TraLoi Diem
Có các thành phần nhỏ gọi là pixel 0.50
Chất lượng hình ảnh cao hơn ảnh Vector -0.25
Chất lượng hình ảnh phụ thuộc vào độ phân giải(Resolution) 0.50
Dể dàng tăng giảm kích thước ảnh mà không ảnh hưởng -0.25
Câu... Đối với ảnh Vector việc thay đổi kích thước ảnh không làm thay
đổi chất lượng hình ảnh.
TraLoi Diem
No 0.00
Yes 1.00
Page 156 of 253

Câu... Pixel là đơn vị duy nhất dùng đo lường chất lượng hình ảnh
TraLoi Diem
Yes 0.00
No 1.00
Câu... Vì Ms PowerPoint không hổ trợ định dạng file .Mov nên sẽ gặp
vấn đề khi nhúng một đoạn video vào PowerPoint. Khi ấy, để
chuyển định dạng một file Video ta chỉ cần đổi tên phần mở
rộng của file
TraLoi Diem
No 1.00
Yes 0.00
Câu... Một ảnh Vector
TraLoi Diem
Các thành phần trong ảnh vector (line, curve, shape,…) là 0.25
Có các thành phần nhỏ là các đối tượng co giản được 0.25
Dể dàng tăng giảm kích thước ảnh mà không ảnh hưởng 0.25
Chất lượng hình ảnh kém hơn ảnh Bitmap -0.50
Câu... Các file có định dạng âm thanh
TraLoi Diem
CDA 0.25
WAV 0.25
WMF -0.50
RAM 0.25
Câu... Các file có định dạng ảnh Vector
TraLoi Diem
AI 0.50
WMF 0.50
BMP -0.25
GIF -0.25
Câu... Trong Windows
TraLoi Diem
Page 157 of 253

Có thể Mở (Open) một file ảnh bởi phần mềm Ms Word -0.25
Không thể đọc (read) nội dung một file Ms Word bởi phần 0.50
Không thể sao chép (copy/Paste) nội dung một file ảnh sang -0.25
Có thể Chèn (Insert) một file ảnh bởi phần mềm Ms Word 0.50
Câu... Các đơn vị dùng đo lường chất lượng hình ảnh là:
TraLoi Diem
SPI (Sample per Inche) 0.25
PPI (Pixels per Inche) 0.25
DPI (Dots per Inche) 0.25
LPI (Lines per Inche) 0.25
Câu... Đơn vị dùng đo lường chất lượng hình ảnh trên máy in là:
TraLoi Diem
PPI (Pixels per Inche) -0.25
DPI (Dots per Inche) 1.00
SPI (Sample per Inche) -0.25
LPI (Lines per Inche) -0.25
Câu... Đơn vị dùng đo lường chất lượng hình ảnh trên màn hình là:
TraLoi Diem
SPI (Sample per Inche) -0.25
PPI (Pixels per Inche) 1.00
DPI (Dots per Inche) -0.25
LPI (Lines per Inche) -0.25
Câu... Đối với ảnh Bitmap việc thay đổi kích thước ảnh làm chất lượng
hình ảnh xấu đi
TraLoi Diem
No 0.00
Yes 1.00
Câu... Chỉ có ở chế độ hiển thi StoryBoard ta mới có thể tạo hiệu ứng
chuyển giữa các Clip
TraLoi Diem
sai 0.00
Page 158 of 253

đúng 1.00
Câu... Để bắt đầu ghi âm bằng phần mềm Camtasia ta nhắp chọn:
TraLoi Diem
Record Camera 0.00
Captions 0.00
Import media 0.00
Voice Narration 1.00
Câu... Để lưu 1 file âm thanh (sau khi đã xử lý) dưới dạng có phần mở
rộng là “wav” ta chọn
TraLoi Diem
menu File\Save 0.00
Produce Video as 0.00
menu File\Save Audio as 1.00
File\Save Project 0.00
Câu... Chọn các phát biểu đúng
TraLoi Diem
phải chọn phần nền của hình trước khi muốn làm trong nền -0.50
Có thể làm trong nền một hình bất kỳ bằng chương trình MS -0.50
muốn làm trong nền của hình có dạng bmp bằng MS Photo 0.50
phần mềm Camtasia không hỗ trợ thao tác làm trong nền 0.50
Câu... Ghi chú thích cho các hình ảnh trong video clip ta chọn:
TraLoi Diem
Replacing Audio with silence 0.00
Title Clips 0.00
Callouts 1.00
Record the Screen 0.00
Câu... Ghi âm kèm theo thao tác trên màn hình, ta chọn
TraLoi Diem
Record the screen 0.50
Record Camera -0.50
menu File\Record the screen 0.50
Page 159 of 253

Voice Narration -0.50
Câu... Sử dụng phần mềm Camtasia ta có thể cắt bỏ một phần của file
mp3 và lưu lại một file
TraLoi Diem
sai 0.00
đúng 1.00
Câu... Ta không thể quy định thời gian xuất hiện của một dòng Caption
TraLoi Diem
đúng 0.00
sai 1.00
Câu... Chức năng nào trong Camtasia Studio 3.1.2 cho phép ta cắt bỏ
âm thanh ra khỏi file video
TraLoi Diem
Produce Video As 0.00
Save Audio As 0.00
Replace with silence 1.00
Split 0.00
Câu... Cho biết chức năng các phím tắt tương ứng trong phần mềm
Camtasia Studio 3.1.2:<br>Phím tắt A)Ctrl + M, B)Ctrl + E,
C)Ctrl + I, D)Ctrl + U, E)Ctrl + P <br>Chức năng
1) Import Media
2) Add a Marker
3) Save Audio As
4) Extend Frame
TraLoi Diem
D 0.25
A 0.25
C 0.25
B 0.25
Page 160 of 253

Câu... Trong phần mềm Camtasia Studio 3.1.2, cho biết ý nghĩa các
chức năng tương ứng:<br> Chức năng
A)Voice Narration, B)CallOuts, C)Transitions, D)Captions,
E)Title Clips<br>Ý nghĩa
1) Hiệu ứng chuyển clip
2) Ghi âm
3) Chèn phụ đề bên dưới clip theo frame thời gian
4) Định dạng tiêu đề media
TraLoi Diem
C 0.25
A 0.25
D 0.25
E 0.25
Câu... Trong phần mềm Camtasia Studio 3.1.2, cho biết ý nghĩa các
chức năng tương ứng:<br>Chức năng A)Produce Video As,
B)Flash Quiz, C)CallOuts, D)Import Media, E)Save Audio As
<br>Ý nghĩa
1) Kết xuất Audio
2) Chèn ghi chú vào clip, tại vị trí tùy thuộc vào vị trí
hiện hành đang chọn trên clip
3) Chèn tập tin media cần xử lý như film, âm thanh,…
4) Chèn câu hỏi trắc nghiệm đánh giá
TraLoi Diem
C 0.25
D 0.25
E 0.25
B 0.25
Câu... Chức năng nào trong Camtasia Studio 3.1.2 cho phép ta cắt bỏ
phần đã chọn ra khỏi file video hay audio
TraLoi Diem
Replace with silence 0.00
Split 0.00
Cut Selection 1.00
Add a Marker 0.00
Câu... Chức năng nào trong Camtasia Studio 3.1.2 cho phép ta chia
file video thành các đoạn nhỏ
TraLoi Diem
Page 161 of 253

Add a Marker 1.00
Replace with Silence 0.00
Cut Selection 0.00
Split 0.00
Flash quiz 0.00
Câu... Chức năng nào trong Camtasia Studio 3.1.2 cho phép ta chèn
ghi chú vào clip, tại vị trí tùy thuộc vào vị trí hiện hành đang
chọn trên clip
TraLoi Diem
Flash quiz 0.00
CallOuts 1.00
Add a Marker 0.00
Transitions 0.00
Câu... Chức năng nào trong Camtasia Studio 3.1.2 cho phép ta thiết
lập hiệu ứng chuyển clip
TraLoi Diem
CallOuts 0.00
Transitions 1.00
Add a Marker 0.00
Flash quiz 0.00
Câu... Trong Camtasia Studio 3.1.2, ta có thể chọn định dạng video
(produce video as) cần kết xuất nào:
TraLoi Diem
*.avi 0.30
*.swf 0.30
*.rm -0.50
*.wmv 0.30
*.wma -0.50
Câu... Trong Camtasia Studio 3.1.2, ta có thể chọn định dạng audio
(save audio as) cần kết xuất nào:
TraLoi Diem
*.swf -0.25
*.wma -0.25
Page 162 of 253

*.avi -0.25
*.wav 1.00
*.rm -0.25
Câu... Cho biết chức năng các phím tắt tương ứng trong phần mềm
Camtasia Studio 3.1.2<br>Phím tắt : A) Ctrl + I, B) Ctrl + P,
C) Ctrl + U, D) Ctrl + D, E) Ctrl + N. <br>Chức năng: 1)
New Project, 2) Import Media, 3) Produce Video As, 4) Save
Audio As
TraLoi Diem
E 0.25
A 0.25
B 0.25
C 0.25
Câu... Cho biết chức năng các phím tắt tương ứng trong phần mềm
Camtasia Studio 3.1.2:<br>Phím tắt
A)Ctrl + F, B)Ctrl + P, C)Ctrl + X,D)Ctrl + D,E)Ctrl + O
<br>Chức năng
1) Open Project
2) Save Frame As
3) Split
4) Cut Selection
TraLoi Diem
A 0.25
D 0.25
E 0.25
C 0.25
Câu... Bạn không thể chuyển định dạng file .mov sang .avi
TraLoi Diem
yes 0.00
no 1.00
Câu... Thao tác cắt xén ảnh trong MS Photo Editor gọi là :
TraLoi Diem
resize 0.00
contact 0.00
Page 163 of 253

cut 0.00
crop 1.00
Câu... Khi muốn ghép nhiều ảnh lại với nhau thường ta chọn thao tác
đặt nền ảnh trong suốt (transparency)
TraLoi Diem
yes 1.00
no 0.00
Câu... Để chuẩn bị ghi âm trong cửa sổ Volume Control, bạn chọn
menu File, chọn tiếp Properties và chọn ………………
TraLoi Diem
recording 1.00
Câu... Trong thao tác split file âm thanh trên MP3 Spliter and Joiner,
để ấn định thời gian ngắt file âm thanh, bạn click nút
…………….
TraLoi Diem
add time 1.00
Câu... Để ghép các file âm thanh trên MP3 Spliter and Joiner, sau khi
add các file âm thanh, bạn click nút ……………..
TraLoi Diem
start merge 1.00
Câu... Trong Camtasia, để chèn phụ đề bên dưới Video clip, ta chọn
chức năng :
TraLoi Diem
Translation 0.00
Callouts 0.00
Caption 1.00
Flash Quiz 0.00
Câu... Trong Camtasia, để chọn file Multimedia cần xử lý , ta chọn
nhóm chức năng…………….
TraLoi Diem
add 1.00
Câu... Đơn vị đo lường chất lượng ảnh gọi là:
TraLoi Diem
Page 164 of 253

resolution 1.00
Câu... E-Learning là một hình thức ứng dụng Multimedia trong dạy và
học
TraLoi Diem
yes 1.00
no 0.00
Câu... Đơn vị đo độ phân giải DPI là viết tắt của từ gì?
TraLoi Diem
Dots per Inch 1.00
Câu... Đơn vị nào sau đây dùng để đo độ phân giải máy scan?
TraLoi Diem
SPI 1.00
PPI 0.00
DPI 0.00
Pixels 0.00
Câu... Đơn vị đo độ phân giải SPI là viết tắt của từ gì?
TraLoi Diem
Samples per Inch 1.00
Câu... Trong Camtasia Studio, để ghi âm, dùng đến khái niệm nào sau
đây?
TraLoi Diem
Transition 0.00
Narration 1.00
Captions 0.00
CallOuts 0.00
Câu... Định dạng file *.3gp có thể được mở bằng chương trình nào
sau đây?
TraLoi Diem
Apple Quick Time Pro [0.5đ] 0.50
Mplayer [0.5đ] 0.50
Windows Media Player [-0.5đ] -0.50
HeroSoft [-0.5đ] -0.50
Page 165 of 253

Câu... Ảnh bitmap và ảnh vector khác nhau như thế nào?
TraLoi Diem
Khi thay đổi kích thước không làm ảnh hưởng đến chất 0.50
Ảnh vector thường được tạo ra từ máy scan, máy chụp -0.50
Các pixel màu trên ảnh bitmap độc lập nhau 0.50
Ảnh bitmap luôn có nền trong suốt -0.50
Câu... Để chụp màn hình, dùng phím nào trên bàn phím?
TraLoi Diem
Shift + PrtScrn 0.00
Print Screen (PrtScrn) 1.00
Ctrl + PrtScrn 0.00
Alt + PrtScrn 0.00
Câu... Để chụp cửa sổ active, dùng phím nào trên bàn phím?
TraLoi Diem
Shift + PrtScrn 0.00
Alt + PrtScrn 1.00
Ctrl + PrtScrn 0.00
Print Screen (PrtScrn) 0.00
Câu... Đơn vị nào sau đây dùng để đo độ phân giải màn hình?
TraLoi Diem
SPI 0.00
PPI 1.00
DPI 0.00
Pixels 0.00
Câu... Đơn vị đo độ phân giải PPI là viết tắt của từ gì?
TraLoi Diem
Pixels per Inch 1.00
Câu... Đơn vị nào sau đây dùng để đo độ phân giải máy in?
TraLoi Diem
SPI 0.00
Page 166 of 253

Pixels 0.00
PPI 0.00
DPI 1.00
Câu... Cho biết biểu diển nhị phân không dấu 8 bit <1> và biểu diễn
trong hệ 16 <2> của 197<sub>10</sub>
TraLoi Diem
11000101 0.50
C5 0.50
Câu... Cho biết biểu diển nhị phân không dấu 8 bit <1> và biểu diễn
trong hệ 16 <2> của 98<sub>10</sub>
TraLoi Diem
01100010 0.50
62 0.50
Câu... Số nhị phân không dấu 8 bit sau đây 10110011<sub>2</sub>
có giá trị tương ứng trong hệ 16 là <1> và trong hệ 10 là <2>
TraLoi Diem
B3 0.50
179 0.50
Câu... Số nhị phân không dấu 8 bit sau đây 01100011<sub>2</sub>
có giá trị tương ứng trong hệ 16 là <1> và trong hệ 10 là <2>
TraLoi Diem
99 0.50
63 0.50
Câu... Biểu diển nhị phân bù 2, 8 bit của -35<sub>10</sub> là
TraLoi Diem
00100011 0.00
11011100 0.00
11011101 0.00
10100011 1.00
Câu... Biểu diển nhị phân bù 1, 8 bit của -35<sub>10</sub> là
TraLoi Diem
Page 167 of 253

00100011 0.00
10100011 0.00
11011100 1.00
11011101 0.00
Câu... Số 47<sub>10</sub> tương đương với:
TraLoi Diem
2F<sub>16</sub> 0.50
101111<sub>2</sub> 0.50
67<sub>8</sub> 0.50
233<sub>4</sub> 0.50
Câu... Kết quả của phép toán AND 2 số nhị phân 10101010 và
11110000 là <1>:
TraLoi Diem
10100000 1.00
Câu... Kết quả của phép toán OR 2 số nhị phân 10101010 và
11110000 là <1>:
TraLoi Diem
11111010 1.00
Câu... Kết quả của phép toán XOR 2 số nhị phân 10101010 và
11110000 là <1>:
TraLoi Diem
01011010 1.00
Câu... Số 45<sub>10</sub> có giá trị tương ứng :
TraLoi Diem
2D (hệ 16) 0.50
101101 (hệ 2) 0.50
67 (hệ 8) -0.50
-35 (hệ 10) -0.50
Câu... Số -53<sub>10</sub> có giá trị bù 2, 8 bít là <1>:
TraLoi Diem
11001011 1.00
Page 168 of 253

Câu... Để hiển thị cây thư mục ở phía bên trái của vùng hiển thị trong
cửa sổ windows explorer, ta cần nhấp chuột vào nút nào sau
đây trên thanh công cụ :
<img src="images/tinhoc/Twin/win1.gif">
TraLoi Diem
Nút 3 0.00
Nút 6 0.00
Nút 4 0.00
Nút 1 0.00
Nút 5 1.00
Câu... Để hiển thị cây thư mục ở phía bên trái của vùng hiển thị trong
cửa sổ windows explorer, ta có thể : <img
src="images/tinhoc/Twin/win1.gif">
TraLoi Diem
Chọn menu View chọn Explorer Bar chọn Folders 0.50
Chọn menu Tools chọn Folder Options, chọn thẻ View, chọn -0.50
Nhấp chuột vào nút Folders trên Standard Buttons bar 0.50
Nhấp chuột vào nút Views trên Standard Buttons bar -0.50
Câu... Để không cho hiển thị cây thư mục ở phía bên trái của vùng
hiển thị trong cửa sổ windows explorer, ta có thể : <img
src="images/tinhoc/Twin/win2.gif">
TraLoi Diem
Cả 2 câu 1 và 2 đều đúng 1.00
Nhấp chuột vào nút Folders trên Standard Buttons bar 0.00
Nhấp chuột vào nút “X” trên thanh tiêu đề Folders của cửa 0.00
Không thể đóng cửa sổ con cây thư mục 0.00
Câu... Với hình vẽ sau, hãy chọn câu trả lời sai <img
src="images/tinhoc/Twin/win2.gif">
TraLoi Diem
Vùng hiển thị bên phải của cửa sổ Windows Explorer hiển thị 0.00
Thư mục Downloads là thư mục gốc của ổ đĩa D:\ 0.00
Vùng hiển thị bên phải của cửa sổ Windows Explorer đang ở 0.00
Để sắp lại thứ tự nội dung của thư mục Downloads theo kích 0.00
Page 169 of 253

Câu... Với hình vẽ sau, hãy chọn câu trả lời sai <img
src="images/tinhoc/Twin/word1.gif">
TraLoi Diem
Dòng 6 (HIỆU TRƯỞNG …) : có 1 phím tab được định dạng 1.00
Các dòng 1,2,3,4 sử dụng 2 phím Center Tab 0.00
Dòng 7 (“ Chứng nhận : …) : có 1 phím tab được định dạng 0.00
Cả 3 câu trên đều sai 0.00
Câu... Với hình vẽ sau, hãy chọn câu trả lời sai <img
src="images/tinhoc/Twin/word2.gif">
TraLoi Diem
Hình dòng chữ Quantum là 1 đối tượng WordArt 0.00
Hình Cây đàn guitar và hình bộ máy vi tính là đối tượng 0.00
Cả 3 hình đều được chèn ở chế độ In Front of Text 1.00
Cả 3 câu trên đều sai 0.00
Câu... Với hình vẽ sau, để điền giá trị thích hợp vào cột Đơn
giá, công thức cần nhập vào ô D3 là
<img src="images/tinhoc/Excel/ex1.gif">
TraLoi Diem
=VLOOKUP(C3,$A$16:$D$23,3,0) 1.00
=VLOOKUP(C3,$A$16:$D$23,3) 0.00
=VLOOKUP(C3,$A$17:$D$23,3) 0.00
=VLOOKUP(C3,$A$16:$D$23,3,1) 0.00
Câu... Với hình vẽ sau, để điền giá trị thích hợp vào cột
ĐTHÊM, công thức cần nhập vào H4 là
<img src="images/tinhoc/Excel/ex2.gif">
TraLoi Diem
=IF(D4>=72,0.75,IF((D4<72)AND(C4="Nữ"),0.5,0)) 0.00
=IF(D4>=72,0.75,IF(C4="Nữ",0.5,0)) 1.00
=IF(D4>72,0.75,IF(C4=Nữ,0.5,0)) 0.00
Cả 2 câu 1 và 2 đều đúng 0.00
Câu... Để hiển thị cây thư mục, trong cửa sổ My Computer bạn click
vào biểu tượng tên <1> trên thanh Standard Toolbar
TraLoi Diem
Page 170 of 253

Folders 1.00
Câu... Trong hộp thọai Customize của chương trình My Computer, để
thêm nút lệnh Refresh trên thanh Standard Toolbar, ta chọn nút
<1> ở khung bên trái rồi nhấn nút <2>.
<br>
<img src="images/tinhoc/windows/wintri1.jpg">
TraLoi Diem
Refresh 0.50
Add 0.50
Câu... Trong hộp thọai Customize của chương trình My Computer, để
gỡ bỏ nút lệnh Folder Options trên thanh Standard Toolbar, ta
chọn nút <1> ở khung bên phải rồi nhấn nút <2>.
<br>
<img src="images/tinhoc/windows/wintri.jpg">
TraLoi Diem
Remove 0.50
Folder Options 0.50
Câu... Để thực hiện việc copy, sau khi chọn đối tượng, ngoài 2 thao
tác Copy-Paste, Copy To Folder, ta còn có cách khác nữa.
TraLoi Diem
1.00
0.00
Câu... Hộp thoại thông báo sau cho biết :
<br>
<img src="images/tinhoc/windows/wintri7.jpg">
TraLoi Diem
Cả 3 đều sai -0.50
Ổ đĩa A không tồn tại trong máy tính -0.50
Nhấn nút Cancel để hủy thông báo 0.50
Không có đĩa A trong ổ đĩa 0.50
Page 171 of 253

Câu... Để thay đổi biểu tượng của Folder, ta phải nhấn nút lệnh nào
trong hình
<br>
<img src="images/tinhoc/windows/wintri2.jpg">
TraLoi Diem
Change icon… 1.00
Câu... Để xem các thuộc tính của folder đang chọn, bạn chọn lệnh :
<br>
<img src="images/tinhoc/windows/wintri3.jpg">

TraLoi Diem
Search… 0.00
Sharing and Security… 0.00
Send to 0.00
Properties 1.00
Câu... Ms Word có thể lưu dưới kiểu 2 file như ví dụ trong hình
<br>
<img src="images/tinhoc/windows/wintri4.jpg">
TraLoi Diem
1.00
0.00
Câu... Trong cửa sổ My Computer, mở menu View chọn lệnh
Toolbars. Hãy cho biết, khi click chuột vào Address Bar thì :
<br>
<img src="images/tinhoc/windows/wintri5.jpg">

TraLoi Diem
Ẩn Address Bar 1.00
Làm mất Address Bar( không thể hiện trở lại) 0.00
Hiện Address Bar 0.00
Không làm được gì 0.00
Câu... Trên cửa sổ đang mở, hãy cho biết đường dẫn và folder hiện
hành
<br>
<img src="images/tinhoc/windows/wintri6.jpg">
TraLoi Diem
Page 172 of 253

F:\CD-ROM\Web 1.00
Câu... Khi copy các file, sau khi chọn các file, để thưc hiện copy bạn
chọn

TraLoi Diem
Cả 3 đều đúng 1.00
Click công cụ Copy 0.00
Menu Edit chọn lệnh Copy 0.00
Ctrl + C 0.00
Câu... Trên cửa sổ IE, cho biết nút Stop trên thanh Standard Buttons
tương đương với phím tắt :


TraLoi Diem
Cả 4 đáp án trên đều sai 0.00
Esc 1.00
Ctrl + Alt + Delete 0.00
F5 0.00
Ctrl + Break 0.00
Câu... Máy tính đang kết nối Internet, với địa chỉ trang web trong hộp
Address (như hình), nhấn phím Enter, ta sẽ truy cập được trang
web.
<br>
<img src="images/tinhoc/internet/itri1.jpg">
TraLoi Diem
1.00
0.00
Câu... Để quay lại địa chỉ trang web đầu tiên lúc mới khởi động IE,
bạn click nút
<br>
<img src="images/tinhoc/internet/itri1.jpg">

TraLoi Diem
Refresh 0.00
Home 1.00
Page 173 of 253

Nhấn phím ESC 0.00
Tất cả đúng 0.00
Câu... Trong hình cho biết người sử dụng đang xem trang web để tại
G:\Vietnamsante
<br>
<img src="images/tinhoc/internet/itri2.jpg">
TraLoi Diem
1.00
0.00
Câu... Ta có thể tạo Shortcut trên Desktop cho trang web ?
TraLoi Diem
1.00
0.00
Câu... Để lưu lại một file ảnh nào đó trên trang web :
TraLoi Diem
Mở Menu Edit, chọn lệnh Copy 0.00
Right click trên hình, chọn lệnh Save Picture as 1.00
Bấm Ctrl+C 0.00
Mở Menu File, chọn lệnh 0.00
Câu... Ta không thể xem được dung lượng (size) file ảnh ngay trên
trang web ?
TraLoi Diem
0.00
1.00
Câu... Kết quả của phép đổi số 192 trong hệ 10 sang hệ nhị phân.
TraLoi Diem
Cả 3 đều sai 0.00
00001111 0.00
11110000 0.00
11000000 1.00
Page 174 of 253

Câu... Để tạo Shortcut trên Desktop cho trang web hiện hành, ta vào
menu File rồi chọn tiếp :
<br>
<img src="images/tinhoc/internet/itri3.jpg">

TraLoi Diem
Không thể tạo được 0.00
Import and Export… 0.00
Send -> Shortcut to Desktop 1.00
New -> Windows 0.00
Save as… 0.00
Câu... Để xem dung lượng (size) file ảnh trên trang web, ta vào menu
File rồi chọn lệnh :
<br>
<img src="images/tinhoc/internet/itri3.jpg">
TraLoi Diem
Properties 1.00
Câu... Bạn đang sử dụng Internet trên mạng LAN, để có thể Chat được
với bên ngoài, bạn chọn tùy chọn nào trong Preferrences…


TraLoi Diem
Enable HTTP proxy 0.00
Enable SOCKS proxy 0.00
No proxies 0.00
Use proxies 1.00
Câu... Ta không thể Chat bằng tiếng việt khi máy tính dùng phần mềm
Unikey 3.5
TraLoi Diem
0.00
1.00
Câu... Ta có thể Chat bằng tiếng nói qua micro
TraLoi Diem
1.00
Page 175 of 253

0.00
Câu... Trong Yahoo!Messenger khi được mời tham gia hội thảo. Nếu
chấp nhận tham gia hội thảo thì nhấp chuột vào nút <1>
TraLoi Diem
Join 1.00
Câu... Trong Yahoo!Messenger khi được mời tham gia hội thảo. Nếu
không chấp nhận tham gia hội thảo thì nhấp chuột vào nút <1>
hoặc <2>
TraLoi Diem
Decline 0.50
Close 0.50
Câu... Để có thể Chat bằng tiếng nói. Sau khi bên kia đồng ý, khi nói
ta phải đè giữ nút <1>
TraLoi Diem
Talk 1.00
Câu... Khi đang truy cập trang web, để lưu lại hình nầy vào trong máy
tính bạn right click trên hình và chọn lệnh :
<br>
<img src="images/tinhoc/internet/itri4.jpg">

TraLoi Diem
Open Link -0.33
Save Target As… -0.33
Print Target -0.33
Save Picture As… 0.50
Copy 0.50
Câu... Khi đang xem 1 trang web(có hình), để mở một cửa sổ trang
web khác mới, mà không ảnh hưởng gì đến cửa sổ hiện tại thì
bạn click phải trên hình và chọn lệnh
<br>
<img src="images/tinhoc/internet/itri4.jpg">

TraLoi Diem
Open Link in New Window 1.00
Save Target As… 0.00
Page 176 of 253

Add to Favorites 0.00
Open Link 0.00
Câu... Sau khi đã đăng nhập vào một Account E-mail, để thoát khỏi
account nầy, bạn phải chọn :

TraLoi Diem
Sign Out 1.00
My Account -0.33
Mail home -0.33
Nhấn phím F5 -0.33
Câu... Để lưu địa chỉ trang web hiện hành vào máy tính của bạn, bạn
vào menu Favorites và chọn lệnh :

TraLoi Diem
Save Picture As… 0.00
Copy Shortcut 0.00
Save Target As… 0.00
Add to Favorites… 1.00
Câu... Trong Yahoo!mail, sau khi đăng nhập vào một account, để xem
hay thay đổi thông tin cá nhân về E-mail, bạn chọn
TraLoi Diem
Sign Out 0.00
My Account 1.00
Mail Home 0.00
My Yahoo 0.00
Mail Upgrades 0.00
Câu... Trong Yahoo!mail, sau khi đăng nhập vào một account , click
vào My account, một cửa sổ xuất hiện yêu cầu bạn nhập :

TraLoi Diem
YahooID và Password 0.00
Tất cả đúng 0.00
Yahoo!ID 0.00
Page 177 of 253

Password 1.00
Câu... Ta không thể nhắn tin từ Yahoo!Messenger tới điện thoại di
động và ngược lại
TraLoi Diem
0.00
1.00
Câu... Khi thiết kế file .ppt, để chèn file Flash vào trong Slide, trước
tiên ta phải mở thanh công cụ<1>
TraLoi Diem
Control Toolbox 1.00
Câu... Khi thiết kế file .ppt, để chèn file Flash vào trong Slide, trên
thanh Control Toolbox chọn nút lệnh <1>
TraLoi Diem
More Controls 1.00
Câu... Khi một file .ppt không có chèn hiệu ứng đang trình chiếu, để di
chuyển đến Slide kế ta sử dụng

TraLoi Diem
Phím Enter 0.00
Click chuột 0.00
Phím ký tự N 0.00
Tất cả đúng 1.00
Câu... Để mở khung Task Pane trong PowerPoint ta phải vào menu
<1>
TraLoi Diem
View 1.00
Câu... Trong PowerPoint, vào menu File chọn lệnh <1> để đóng
Presentation và chọn lệnh <2> để đóng cửa sổ PowerPoint
TraLoi Diem
Close 0.50
Exit 0.50
Câu... Trong khung Task Pane của PowerPoint ta có thể chọn :
TraLoi Diem
Page 178 of 253

Custom animation 0.00
Tất cả đúng 1.00
Design Template 0.00
Slide Layout 0.00
Câu... Trong PowerPoint, bạn không thể tạo Footer cho các slide
TraLoi Diem
1.00
0.00
Câu... Trong PowerPoint, một đối tượng trên slide không thể gắn
nhiều hiệu ứng
TraLoi Diem
0.00
1.00
Câu... Trong PowerPoint, để tạo hiệu ứng cho đối tượng sau đi cùng
với hiệu ứng của đối tượng trước, ta chọn trong mục Start on
và chọn tiếp
TraLoi Diem
After previous 1.00
Câu... Ngoài cách vào menu View ->Slide Show hay nhấn phím F5 để
trình chiếu một Presentation, ta còn có cách khác để trình chiếu
một Presentation
TraLoi Diem
0.00
1.00
Câu... Trong PowerPoint ,nhìn hộp thoại cho biết phát biểu sai
<br>
<img src="images/tinhoc/ppt/ptri1.jpg">

TraLoi Diem
Nhấn nút Replace để thay đổi font như đã chọn cho tất cả 0.00
Thay đổi font chữ đồng loạt trên tất cả các Slide 0.00
Thay đổi Font của tất cả Slide thành font Arial 1.00
Thay đổi Font của tất cả Slide thành font Verdana 0.00


Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog